Cung cấp cá Koi

Chúng tôi nhập trực tiếp cá koi từ Nhật Bản. Quý khách muốn chọn cá hay đặt hàng xin vui lòng gọi điện trực tiếp.

Marushin Koi Farm

MK 12

Marushin Koi Farm

MK 14

Hasegawa Koi Farm

MK 90

Hasegawa Koi Farm

MK 91

Hasegawa Koi Farm

MK 93

Sekiguchi Koi Farm

MK 60

Sekiguchi Koi Farm

MK 61

Sekiguchi Koi Farm

MK 62

Sekiguchi Koi Farm

MK 63

Sekiguchi Koi Farm

MK 64

Isa Koi Farm

MK 40

Isa Koi Farm

MK 44

Isa Koi Farm

MK 51

Isa Koi Farm

MK 52

Isa Koi Farm

MK 64

Scroll to Top